Współpraca Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego z otoczeniem społeczno-gospodarczym

Przez ostatnie kilka miesięcy zespół ekspercki Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG składający się z przedstawicieli trzech instytutów Wydziału Nauk Społecznych:

👩‍🏫 prof. dr hab. Sylwia Mrozowska (kierownik),
👩‍🏫 dr Barbara Kijewska (Instytut Politologii),
👩‍🏫 dr Weronika Kamińska,
👩‍🏫 dr Dobrosław Mańkowski (Instytut Socjologii),
👩‍🏫 dr inż. arch. Marta Popaszkiewicz (Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej)

na zlecenie Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego prowadził badania potrzeb szkoleniowych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kształtowania przestrzeni publicznych.

✍️Celem badania było rozpoznanie uwarunkowań związanych z działaniami prowadzonymi przez gminy w przestrzeniach publicznych oraz określenie najistotniejszych obszarów tematycznych, w których istnieją potrzeby uzupełnienia wiedzy i kompetencji pracowników samorządowych. Wyniki badań zostaną wykorzystane dla przygotowania formuły organizacyjnej szkoleń oraz opracowania programu szkoleniowego kierowanego do wszystkich samorządów lokalnych z terenu województwa pomorskiego. Zgodnie z przyjętym założeniem szczegółowy program treści będzie dostosowany do różnego rodzaju wyzwań stawianych przed samorządami lokalnymi w kontekście realizowanych procesów inwestycyjnych, w tym wyzwań będących konsekwencją zmieniających się przepisów prawa.

🤓Najważniejsze wnioski z badania zostały dziś przedstawione w trakcie publicznej prezentacji w Urzędzie Marszałkowskim.

W konferencji wzięli udział m.in.: dyrekcja i przedstawiciele Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego, dr Piotr Zieliński – dyrektor Centrum Kursów i Szkoleń UG, pracownicy Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG. Wydarzenie było również transmitowane.