O nas

Centrum Kursów i Szkoleń jest jednostką organizacyjną Uniwersytetu Gdańskiego, która przygotowuje i przeprowadza komercyjne kursy oraz szkolenia dla podmiotów zewnętrznych (instytucji, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, osób fizycznych oraz innych). Centrum prowadzi swoją działalność we współpracy z innymi komórkami Uczelni, zgodnie z najwyższymi standardami, zapewniając kompleksowe usługi na najwyższym poziomie.

Oferta Centrum obejmuje zarówno kursy i szkolenia online (webinaria, video kursy, video szkolenia) jak również kursy i szkolenia przeprowadzane w formie stacjonarnej. Ostatnie z wymienionych odbywają się w budynkach Uniwersytetu Gdańskiego lub w miejscach wybranych przez kontrahentów (salach konferencyjnych mieszczących się w hotelach, urzędach, biurach etc.)

Kursy i szkolenia oferowane przez Centrum są budowane w oparciu o autorskie programy przygotowane przede wszystkim przez nauczycieli akademickich Uniwersytetu Gdańskiego – naukowców łączących teorię z praktyką. Powyższe sprawia, że Uniwersytet Gdański stał się jednym z najsilniejszych ośrodków szkoleniowych, wyróżniającym się niemalże nieograniczonymi możliwościami merytorycznymi oraz organizacyjnymi. Zakres tematyczny kursów i szkoleń jest bardzo szeroki a ich szczegółowa treść zawsze jest przygotowywana zgodnie z indywidualnymi potrzebami naszych kontrahentów.

Oprócz specjalistycznych kursów i szkoleń, przygotowywanych na specjalne zamówienie, Centrum prowadzi stałą ofertę kursów i szkoleń, które są dostępne dla indywidualnych osób pragnących pogłębić swoją wiedzę, nabyć nowe umiejętności i kompetencje.