INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW

Jeśli jest Pani/Pan zainteresowana/zainteresowany udziałem w kursach lub szkoleniach, uprzejmie prosimy o przesłanie wiadomości na adres e-mail: ckis@ug.edu.pl. Obecnie trwają prace nad stworzeniem oferty kursów i szkoleń oraz ich harmonogramów.