Trening integracyjny. Warsztat synergicznego budowania zespołu

By rebbac Uncategorized
Lista życzeń Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

Course Content

Synergiczne budowanie zespołu
1. Wprowadzenie do warsztatu, zasady współpracy grupowej. 2. Ćwiczenia ruchowe kształtujące zaufanie i współdziałanie w grupie. 3. Warsztaty aktywnej komunikacji pozawerbalnej. 4. Techniki aktywnej współpracy podczas warsztatów grupowych (zespołowe gry i zabawy do realizacji). 5. Ćwiczenia ruchowe kształtujące zaufanie i współdziałanie. 6. Zespołowe budowanie wieży jako przykład ról grupowych wg M. Belbina. 7. Warsztaty grupowe kształtujące efekt synergiczny z wykorzystaniem gier i zabaw. 8. Analiza mechanizmów powstawania syndromu myślenia grupowego. 9. Budowanie wspólnego obrazu grupy, organizacji z wykorzystaniem technik artystycznych. 10. Omówienie procesów grupowych, opis mechanizmów kształtowania grupy i zespołu. 11. Feedback dla uczestników, ocena zachowań, postaw, i współpracy między uczestnikami warsztatu z wszystkich pierwszych 3 etapów treningu. 12. Dyskusja z uczestnikami warsztatu – podsumowanie warsztatu.

  • XYZ
  • yyyu

jujhju
jhjhjh

Want to receive push notifications for all major on-site activities?