Uniwersytet Gdański zawarł kolejne porozumienie o współpracy, tym razem z Prokuraturą Regionalną w Gdańsku. Nasza Uczelnia będzie organizowała specjalistyczne kursy i szkolenia dla prokuratorów, innych pracowników Prokuratury Regionalnej w Gdańsku oraz podległych jej jednostek organizacyjnych prokuratury. Prokuratorzy będą również prowadzili szkolenia organizowane przez Uniwersytet Gdański na rzecz innych partnerów.

W uroczystym podpisaniu porozumienia, które odbyło się w murach Uniwersytetu Gdańskiego uczestniczył Prokurator Regionalny w Gdańsku – Teresa Rutkowska-Szmydyńska oraz Prokurator Prokuratury Regionalnej w Gdańsku – Tomasz Lejman. Uniwersytet Gdański reprezentowali Pan Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia – dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG oraz Dyrektor Centrum Kursów i Szkoleń – dr Piotr Zieliński.

– Nie mam wątpliwości, że Uniwersytet Gdański staje się jednym z najsilniejszych ośrodków szkoleniowych w Polsce. Czuję się zaszczycony, że Prokuratura Regionalna w Gdańsku oraz wiele podległych jej jednostek, a więc prokuratur okręgowych i rejonowych będzie współpracowało z naszą uczelnią – mówi dr Piotr Zieliński.

Oprac. EMW/Zespół Prasowy UG, fot. Marcel Jakubowski/ZP