✍️ Uniwersytet Gdański zawarł nowe porozumienie o współpracy z Komendantem Wojewódzkim Policji w Gdańsku.

✍️ Uroczyste podpisanie dokumentu odbyło się w murach naszej Alma Mater w dniu 6 września 2023 roku. W wydarzeniu uczestniczyli:

Komendant Wojewódzki Policji – nadinsp. Andrzej Łapiński oraz Naczelnik Wydziału Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdański – podinsp. Elżbieta Żelechowska.

Uniwersytet Gdański reprezentował Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia – dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG oraz Dyrektor Centrum Kursów i Szkoleń – dr Piotr Zieliński.

Podczas spotkania Pan Komendant na ręce Pana Prorektora przekazał podziękowanie dla Jego Magnificencji Rektora – prof. dra hab. Piotra Stepnowskiego za bardzo dobrą współpracę z Pomorską Policją. Strony będą współpracowały w wielu obszarach, w szczególności w zakresie organizacji i prowadzenia kursów, szkoleń, konferencji naukowych, sympozjów, rozpowszechniania idei bezpieczeństwa, tolerancji, jak również w zakresie organizacji praktyk studenckich.