Uniwersytet Gdański zawarł z Sądem Apelacyjnym w Gdańsku porozumienie dotyczące współpracy m.in. przy organizacji szkoleń i kursów.

W dniu 27 marca 2023 roku w Uniwersytecie Gdańskim podpisane zostało porozumienie z Sądem Apelacyjnym w Gdańsku, na mocy którego strony będą współpracowały w szczególności przy organizacji kursów i szkoleń.

Ze strony Sądu Apelacyjnego w Gdańsku w wydarzeniu uczestniczył Wiceprezes – Sędzia Rafał Ryś, zaś ze strony Uniwersytetu Gdańskiego Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG oraz Dyrektor Centrum Kursów i Szkoleń dr Piotr Zieliński.

– Nasza współpraca będzie wyjątkowa, gdyż jako Uniwersytet Gdański nie tylko będziemy prowadzić szkolenia dla sędziów gdańskiej apelacji, ale również zapraszać ich do prowadzenia niektórych szkoleń orgaznizowanych na rzecz podmiotów trzecich. Centrum Kursów i Szkoleń zamierza wyjść naprzeciw oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających partnerów – powiedział dr Piotr Zieliński.

oprac. zp; Fot. Alan Stocki