Uniwersytet Gdański rozwija działalność szkoleniową. Do grona partnerów naszej uczelni dołączyło Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku reprezentowane przez Dyrektora Naczelnego – Jakuba Kraszewskiego oraz Pomorska Izba Adwokacka, którą reprezentował Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej – adwokat Bartosz Golejewski.

W spotkaniach uczestniczyli Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG oraz Dyrektor Centrum Kursów i Szkoleń Uniwersytetu dr Piotr Zieliński.

– Współpraca będzie wielowymiarowa. Pomorscy adwokaci oraz osoby z UCK będą beneficjentami szkoleń, lecz nie tylko, gdyż włączą się również w prowadzenie szkoleń zgodnych z zakresem ich specjalności – poinformował dr Piotr Zieliński.

Zachęcamy do współpracy – ckis@ug.edu.pl