Test

1. Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) na potrzeby przygotowywania, promocji przeprowadzenia oraz rozliczania kursów i szkoleń organizowanych przez Centrum Kursów i Szkoleń Uniwersytetu Gdańskiego.
2. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.
3. Na potrzeby działalności Centrum Kursów i Szkoleń Uniwersytetu Gdańskiego, mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby działalności Centrum Kursów i Szkoleń Uniwersytetu Gdańskiego.
4. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na stronie internetowej Centrum Kursów i Szkoleń Uniwersytetu Gdańskiego, stronie głównej Uniwersytetu Gdańskiego oraz jego podstronach, na portalach społecznościowych Facebook, Twitter, YouTube itp.) oraz zamieszczanie w materiałach promocyjnych i informacyjnych.
5. Mój wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub w inny sposób naruszającej moje dobra osobiste.