Zaproszenie do współpracy z CKiS UG

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam do współpracy z Centrum Kursów i Szkoleń Uniwersytetu Gdańskiego. Nowo utworzona jednostka naszej Uczelni wychodzi naprzeciw oczekiwaniom instytucji publicznych, przedsiębiorców a także indywidualnych słuchaczy. Organizujemy...
Porozumienie z Prokuraturą Regionalną w Gdańsku

Porozumienie z Prokuraturą Regionalną w Gdańsku

Uniwersytet Gdański zawarł kolejne porozumienie o współpracy, tym razem z Prokuraturą Regionalną w Gdańsku. Nasza Uczelnia będzie organizowała specjalistyczne kursy i szkolenia dla prokuratorów, innych pracowników Prokuratury Regionalnej w Gdańsku oraz podległych jej...
Porozumienie z Sądem Apelacyjnym w Gdańsku

Porozumienie z Sądem Apelacyjnym w Gdańsku

Uniwersytet Gdański zawarł z Sądem Apelacyjnym w Gdańsku porozumienie dotyczące współpracy m.in. przy organizacji szkoleń i kursów. W dniu 27 marca 2023 roku w Uniwersytecie Gdańskim podpisane zostało porozumienie z Sądem Apelacyjnym w Gdańsku, na mocy...