Zaproszenie do współpracy z CKiS UG

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam do współpracy z Centrum Kursów i Szkoleń Uniwersytetu Gdańskiego. Nowo utworzona jednostka naszej Uczelni wychodzi naprzeciw oczekiwaniom instytucji publicznych, przedsiębiorców a także indywidualnych słuchaczy. Organizujemy...
Porozumienie z OIRP w Gdańsku

Porozumienie z OIRP w Gdańsku

W dniu 24 kwietnia 2023 roku Uniwersytet Gdański podpisał porozumienie z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Gdańsku. Na mocy umowy, strony będą współpracowały w zakresie organizacji kursów, szkoleń, studiów podyplomowych, wspólnych konferencji, sympozjów oraz na wielu...
Porozumienie z UCK GUMed

Porozumienie z UCK GUMed

Uniwersytet Gdański rozwija działalność szkoleniową. Do grona partnerów naszej uczelni dołączyło Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku reprezentowane przez Dyrektora Naczelnego – Jakuba Kraszewskiego oraz Pomorska Izba Adwokacka, którą reprezentował Dziekan...
Porozumienie z Prokuraturą Regionalną w Gdańsku

Porozumienie z Prokuraturą Regionalną w Gdańsku

Uniwersytet Gdański zawarł kolejne porozumienie o współpracy, tym razem z Prokuraturą Regionalną w Gdańsku. Nasza Uczelnia będzie organizowała specjalistyczne kursy i szkolenia dla prokuratorów, innych pracowników Prokuratury Regionalnej w Gdańsku oraz podległych jej...