Porozumienie z OIRP w Gdańsku

Porozumienie z OIRP w Gdańsku

W dniu 24 kwietnia 2023 roku Uniwersytet Gdański podpisał porozumienie z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Gdańsku. Na mocy umowy, strony będą współpracowały w zakresie organizacji kursów, szkoleń, studiów podyplomowych, wspólnych konferencji, sympozjów oraz na wielu...